Permanente Collectie/Tentoonstelling

Deze indrukwekkende collectie ligt bewaard op een steenworp van Bouillon en de Franse grens, in de gebouwen van het Kunstcentrum van de School van Vresse.

Hier zijn ongeveer 300 werken aanwezig: grotendeels schilderijen. De verzameling van de Stichting Chaidron-Guisset bestaat enerzijds uit de werken die uit de brand zijn gered en die ofwel gerestaureerd, ofwel gereinigd zijn, en anderzijds uit talrijke aankopen en schenkingen.

Dertig werken worden becommentarieerd in de audiogids die gratis voor je beschikbaar is en worden aangeboden in de Franse, Nederlandse en kinderversie.

Albert Raty is een van de belangrijkste kunstenaars van de School van Vresse. Uiteraard omdat hij daar woonde en er zijn atelier vestigde, maar vooral ook, omdat zijn herkenbare stijl hem tot een zeer gewaardeerde artiest heeft gemaakt. Zijn invloed is breed en groot, en wanneer hij onze regio's weergeeft, zijn zijn kleuren die van de Ardennen: het bruin van zijn land, het groen van zijn bomen en het oker van zijn heuvels. Dit verklaart de voorname plaats die voor deze kunstenaar is gereserveerd binnen het Kunstcentrum. Meer dan dertig van zijn werken zijn tentoongesteld in de Albert Raty zaal.

Marie Howet, hoewel van Libische afkomst, is ongetwijfeld één van die kunstenaars die kan worden beschouwd als de grondleggers van de School van Vresse. Haar vriendschap met José Chaidron maakte haar ook een vaste figuur van « La Glycine » en het dorp Vresse. 

Zijn eerste tentoonstelling in « La Glycine » kwam tot stand door na een drankje naar José Chaidron te roepen: « Ik zou hier graag willen tentoonstellen! ». De volgende maand al was de tentoonstelling een groot succes. Johnny Schuddeboom was één van de eerste kunstenaars die een belangrijke schenking van 25 doeken heeft gedaan aan de Stichting Chaidron-Guisset, enige tijd voor zijn dood.

José Chaidron en de School van Vresse bestonden nog niet op het moment dat de kunstenaar Léon Frederic in 1883 de Ardennen ontdekte. Hij is echter een schilder die onvermijdelijk deel uitmaakt van de School van Vresse. Het voorrecht van zijn picturale activiteiten viel te beurt aan de regio, meer bepaald aan Nafraiture, een klein dorpje dat deel uitmaakt van de gemeente Vresse-sur-Semois. Hij schilderde er « les Ages du Paysan, le Repas de Funérailles, les Boëchelles » dat vandaag tentoongesteld wordt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. Zijn werk « la Sainte-Trinité » schonk hij aan de kerk van Nafraiture.

Marcel Hubert maakt deel uit van de « andere clan » van Vresse, die van de « Hostellerie de la Semois ». Hij heeft dus nooit tentoongesteld in « La Glycine ». Maar net als alle kunstenaars van de School van Vresse, markeerden het dorp Vresse en de regio Basse Semois zijn leven en zijn artistieke werk grondig.

Jeanne Portenart is vooral bekend om haar kleine « vakantiewerk » schilderijen, geschilderd in olie en willekeurig geborsteld tijdens haar reizen naar het buitenland en naar de Ardennen. Ze exposeerde elke twee jaar in « La Glycine ».

Henri Spitsaert is een getalenteerde schilder die zichzelf al onderscheidde toen hij nog maar 15 jaar oud was door een portret van zijn vader te maken, kort voor diens dood. Zijn leven in Vresse, in een Ardeense woning in Maltournée, inspireerde hem veel. Hij koesterde de landschappen en gehuchten in de Ardennen die de basis vormen van zijn beste werken.

Als moeder van Bruno Tellier, een voormalig burgemeester van de gemeente Vresse-sur-Semois, is Yvonne Tellier  een bijzonder dierbare kunstenares in het hart van de mensen uit Vresse. Als de stijl van het eerste deel van haar artistieke productie duidelijk lijkt op die van Albert Raty waarvan ze een leerling was, onthult haar eclectische werk ook de rijkdom en het unieke karakter van haar artistieke persoonlijkheid.

Jacques Vander Elst is in de eerste plaats een kunstenaar uit de Ardennen. Omdat hij jarenlang zijn atelier en woonplaats had in Vresse, was hij goed geplaatst om de natuur te begrijpen en haar hardheid uit te drukken. Zijn visie op de streek gaf zijn kunst een zekere kracht. Zijn donkere kleuren contrasteren met die van het kustlandschap van Bretagne. Maar de Ardennen zijn zoals ze zijn, donker, ruig, gekweld en laten weinig ruimte voor licht, dat gedwongen tussen de bomen moet sluipen. Jacques Vander Elst wist het ware gezicht van deze streek te schilderen.

Géo Warzée was vaak aanwezig in de vallei van de Semois en meer bepaald in Laforêt, waar zijn vrouw werd geboren, en al spoedig verbleven ze in Vresse. Hij kwam uit een tijd waarin hard werd gewerkt en de onschuld van kinderen maar kort duurde. Dat is wat hij vertaalde met zijn blik als schilder. Het museum van Hoei heeft ongeveer vijftig werken van deze kunstenaar, geschonken door zijn vrouw en zoon.

Christian Brasseur is een zeer gewaardeerde kunstenaar van de School van Vresse. Hij is een neef van Maurice Brasseur, een Luxemburgse politicus en de eerste voorzitter van de Stichting Chaidron-Guisset.
Hij exposeerde voor het eerst in de Salons van « La Glycine »  in juli 1983, een evenement waarvan de kronieken van « La Glycine »  de gebeurtenissen bijhield. « Heel Vresse en Bouillon waren aanwezig om deze kunstenaar te begroeten, wiens talent gelijk staat aan zijn vriendelijkheid. »

Claude Collignon was gepassioneerd in schilderen en werd in 1962 opgemerkt door José Chaidron. Claude toonde hem zijn aquarellen en tekeningen, en José vond ze goed en introduceerde hem bij Marie Howet (1e prijs van Rome in 1922). De twee werden vrienden en ontmoetten elkaar vaak in « La Glycine ».
In 1974 exposeerde hij zijn werken in de salons van « La Glycine », met groot succes en goede recensies. Marie Howet moedigde hem altijd aan. Samen schilderden ze rechtstreeks in het landschap en ze gaf hem goede raad. Ze werd zijn meter in de schilderkunst.

In 1966, na in de open lucht te hebben geschilderd, nam Milo Dardenne plaats op het terras van het hotel-restaurant « La Glycine ». José Chaidron zag de staat van zijn handen en vroeg hem om zijn werk te laten zien. Hij zei: « Meneer, ik houd van wat u doet, binnen de vijf jaar stelt u bij mij tentoon! ». Milo geloofde er niets van maar kreeg vijf jaar later een brief die hem aan de belofte herinnerde...

Albert De Villeroux is een kunstenaar in hart en nieren. Zijn beeldende werken maken deel uit van bijzondere collecties in de vier hoeken van de wereld, maar hij bleef trouw aan « La Glycine », waar hij regelmatig terugkeerde. Uittreksel van een artikel gepubliceerd in « la Dernière Heure » in 1972: « Zondag vond in de Salons van « La Glycine », in Vresse, de vernissage plaats van de kunstenaar Albert De Villeroux, uitgenodigd door de eigenaar van de kunstgalerij, José Chaidron. Het is een voorrecht voor « La Glycine »  om een kunstenaar te verwelkomen wiens werken door critici gunstig werden becommentarieerd tijdens eerdere tentoonstellingen in Parijs, Keulen, Longwy en Brussel. »

Guillaume Edeline verdient zijn plaats tussen de belangrijkste schilders uit Zuid-België : Heintz, Barthélemy en Raty.
Het was in de jaren 30 dat Guillaume Edeline José Chaidron ontmoette. Om de Semois ten koste van alles te kunnen schilderen, verliet hij Namen per fiets met zijn penselen, schilderijen en bagage.Bijna aangekomen op zijn bestemming, werd hij betoverd door de schoonheid van het landschap van de vallei van de Semois en maakte een val. Een voerman bracht hem daarop helemaal onder het bloed naar « La Glycine » in Vresse bij José Chaidron en zijn ouders, die meerdere dagen voor hem zorgden.

Benjamin Gourmet maakt samen met Claude Collignon en Francis Clébant deel uit van het trio schilders uit Bouillon, die ten tijde van José Chaidron in Vresse naam maakten dankzij hun talent.
Tegelijkertijd schilder en een goede vriend van Jose Chaidron, maakt hij integraal deel uit van de School van Vresse. Tegenwoordig schildert Benjamin Gourmet nog steeds de landschappen die hem omringen en fascineren.

 

«Zoek kunstenaars voor een collectieve tentoonstelling ... Het is door op een mooie lentedag in 1981 positief op deze kleine advertentie in een lokaal annonceblad te antwoorden, dat ik zonder me al te veel vragen te stellen de wereld van de Kunst betrad. Weinig kennis op dit gebied, geen artistieke opleiding, op een paar lessen tekenen per correspondentie na. Tot mijn grote verbazing kenden de enkele aquarellen en andere tekeningen met Chinese inkt die ik voorlegde hun kleine succes. » Gerard Gribaumont, januari 2016.